Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Forskning och innovation

Det bedrivs mycket spännande forskning inom vattenbruk i Sverige. Det handlar till exempel om odlng av alger, alternativa foderingredienser, odling av nya fisk- och skldjursarter, mer effektiva reningssystem och mycket mer.

 

Läs mer på Nationellt kometenscentrum för vattenbruk.länk till annan webbplats

Det finns även tre vattenbrukscentra i Sverige där forskning och näring samverkar. De har olika huvudsakliga kompetensområden:

Vattenbukscentrum Västlänk till annan webbplats Öppna och slutna system, marina arter

Vattenbrukscentrum Ostlänk till annan webbplats Slutna system, "nya" sötvattensarter

Vattenbrukscentrum Norrlänk till annan webbplats Öppna system, laxfisk

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-04