Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Nätbaserade kurser

Kurs i fiskvälfärd

Kursens syfte

Att med utgångspunkt i ”Odlad med omtankes” nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus för föreläsningar och diskussioner. Välmående fiskar är grunden för en effektiv och hållbar produktion.

Kursbeskrivning

Vid kursens inledning ges en bredare introduktion till ”Odlad med omtankes”
branschriktlinjer genom presentationer och diskussioner. Därefter fokuseras
utbildningen (föreläsningar och diskussioner) på några av de ämnesområden som påverkar fiskarnas välfärd, bl.a.:

  • Djurvälfärd när det gäller anläggning, utrustning, djurtäthet, vattenkvalitet, temperatur, ljus, skuggning och strömsättning
  • Skötsel och djurhållning; hantering, märkning, sortering och transport av levande fisk med fokus på minimering av stress
  • Foder och utfodring kopplat till fiskens välmående och tillväxt
  • Slakt (bedövning, avlivning)
  • Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa

Kursens upplägg

Kursen genomfördes i Uppsala den 27-29 mars 2019. Allt material från kursen såsom inspelade föreläsningar, pdf och kursmaterial hittar ni på hemsidan för Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor

Kursens syfte

Att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

Kursbeskrivning

Processen med att starta fiskodlingsföretag i Sverige innefattar många olika tillstånd och det kan vara svårt att förstå de olika stegen och vilken information som efterfrågas. Denna kurs är upplagd för att möta ett önskemål om en fortbildning inom just tillståndsprövning för fiskodling - vilka tillstånd måste sökas, hur skall dessa vara uppbyggda och vad är viktigt att lyfta i olika typer av tillståndsansökningar? Hur görs en MKB och vilka modeller finns för att beräkna belastning på miljön? Vad gäller för import och flytt av införsel av genetiskt material? I kursen ingår också ett moment om tillsyn och egenkontroll. Kursen inleds med en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden, med särskilt fokus på Miljöbalken.

Kursens upplägg

Kursen genomfördes i Östersund den 4-6 december 2018. Alla föreläsningar finns inspelade och tillgängliga för intresserade på SLUs YouTube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-21