Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Lämna feedback på uppdaterade EU riktlinjer för vattenbruk!

EU-kommissionen tog år 2009 fram en strategi för en hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket och 2013 kom strategiska riktlinjer för en hållbar utveckling av vattenbruket. I dessa riktlinjer har fyra gemensamma prioriteringsområden identifierats för att genom samarbete mellan kommissionen och EU-länderna bidra till att öka produktionen och konkurrenskraften inom vattenbruket. De fyra prioriteringsområden är:

  • Minska byråkratin
  • Förbättra tillgången till mark och vatten
  • Stärka konkurrenskraften
  • Utnyttja konkurrensfördelarna med höga kvalitets-, hälso- och miljönormer.

I och med detta har EU-kommissionen uppmanat medlemsländerna att utarbeta fleråriga nationella strategiska planer för att främja ett hållbart vattenbruk. Under 2014-2015 togs dessa fram av medlemsstaterna. Under 2019 och 2020 pågår en revidering av strategiska riktlinjer som ska publiceras under hösten 2020.

EU Kommissionen har nyligen publicerat en ”Roadmap” för arbetet med revideringen av strategiska riktlinjer för en offentlig konsultation. Syftet med konsultationen är att definiera prioriteringar för utveckling av hållbart vattenbruk inom EU för nästkommande år.

Dokumentet samt instruktionen hur man lämnar synpunkter finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

“Roadmap” är ute för synpunkter fram till den 27:e oktober 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-15