Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Strategi för svenskt vattenbruk

Skärmklipp av strategin

Strategin Svenskt vattenbruk — en grön näring på blå åkrar visar vägen för ett växande, lönsamt och hållbart svenskt vattenbruk fram till 2020.

Utmaningen är att kombinera ekonomisk, ekologisk och social hänsyn. Genom samverkan mellan bransch, forskning, intresseorganisationer, myndigheter och beslutsfattare kan denna utmaning mötas på bästa sätt. Strategin är ett verktyg som kan medverka till att stärka den växande vattenbruksnäringen runt om i Sverige.

Här hittar du strateginPDF.

Vill du ha strategin i tryckt format kan du beställa den här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strategins mål

 • Produktionen ökar genom förbättrad konkurrenskraft.
 • Svenskt vattenbruk producerar god och hälsosam mat som efterfrågas av konsumenter både i Sverige och i övriga världen.
 • Svenskt vattenbruk producerar sättfisk för fisketurismens behov och bevarandeändamål.
 • Svenskt vattenbruk kännetecknas av samverkan mellan bransch, forskare, intresseorganisationer och myndigheter.
 • Minskad administrativ börda och tydliga bestämmelser främjar företagens utveckling.
 • Svenskt vattenbruk kännetecknas av ringa miljöpåverkan.
 • Svenskt vattenbruk bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.
 • Nya odlingstekniker utvecklas och odling av fler arter prövas genom samverkan mellan bransch och forskning.
 • Svenskt vattenbruk kännetecknas av förebyggande hälsoarbete och friska djur.
 • Svenskt vattenbruk har tillgång till avelsmaterial av hög kvalitet.
 • Politiker på alla nivåer och andra aktörer uppfattar svenskt vattenbruk som en säker, långsiktig och framgångsrik bransch.
 • Kommunpolitiker och andra lokala aktörer satsar på svenskt vattenbruk.
 • En majoritet av Sveriges kommuner identifierar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk i sina översiktsplaner.

Vattenbruket i Sverige har en stor potential att växa. Efterfrågan på bra mat, bland annat fisk och skaldjur, kommer att öka. Behovet av sättfisk för fisketurism och för utsättning i naturvatten kommer också att öka. Musslor och alger kan odlas för livsmedelsproduktion men även för att minska övergödningen och som källa för djurfoder eller förnybar energi.

Genom att ta tillvara mervärden som hög kvalitet, hög miljöprofil och god djurhälsa kan konkurrenskraften öka. Etablerade vattenbruksföretag kan växa och nya kan startas för att producera bra mat och andra tjänster samt skapa sysselsättning runt om i landet. Utmaningen är att kombinera ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. För att möta denna utmaning på bästa sätt initierade Jordbruksverket arbetet med en strategi och senare även en handlingsplan för utveckling av det svenska vattenbruket.

Till höger hittar du även vattenbruksstrategier för flera andra länder.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-07