Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Vattenbruket i EU

Vattenbruket i  EU

Den totala vattenbruksproduktionen i EU har varit ganska konstant sedan 2000, medan Vattenbruket i världen har under samma period ökat med cirka 7 procent per år.

Produkstionsvolym vattenbruk EU 1994-2011

Figur från EU:s sidor om vattenbruk

EU stod 2011 för 1.53 % av den totala vattenbruksproduktionen i världen med en årsproduktion på omkring 1,25 miljoner ton. EU är därmed den åttonde största vattenbruksproducenten i världen räknat till volym. Kina är överlägset störst följt av en rad andra asiatiska länder.

Omkring 50 % av EU:s vattenbruksproduktion består av skaldjur där blåmusslor och ostron står för den största produktionsvolymen. Av fiskarna är 27% saltvattensfisk, där lax, havsruda och havsabborre är vanligast. Det resterande 23 % är sötvattenslevande fiskarter, där regnbåge och karp är de arter som odlas mest.

Vattenbruksarter i EU 2014
Största produktion vattenbruk i EU per art

Figur från EU:s sidor om vattenbruk

De fem största producenterna av vattenbruksprodukter i EU är Spanien, Frankrike, England, Italien och Grekland. Nästan all fisk och skaldjur som odlas i EU konsumeras i Europa. En genomsnittlig EU-medborgare äter 23,1 kg fisk och skaldjur per år och nästan en fjärdedel av detta kommer från odlingar, i och utanför EU. Mer än hälften av den fisk som äts i EU-länder importeras från länder utanför EU. De odlade arter som konsumeras mest inom EU är lax och blåmusslor.

Största vattenbruksländerna i EU 2011

Figur från EU:s sidor om vattenbruk

Vattenbrukets produktion utgör cirka 20 procent av den totala volymen av EU:s fiskeriproduktion. Värdet på vattenbruksprodukterna i EU är ca 3,2 miljarder euro, vilket motsvarar 4 procent av det globala värdet för vattenbruksprodukter.

Vattenbruket i EU sysselsätter ungefär 85 000 människor, framför i små och medelstora företag vid kustområden och på landsbyggden.

Största värde för vattenbruk i EU per art

Figur från EU:s sidor om vattenbruk

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-03