Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Vattenbruket i Sverige

Aktuell produktion i siffror

Statitiska centralbyrån producerar varje år i augusti statistik om vattenbruket i Sverige under föregående år, på uppdrag av Jordbruksverket. Här följer ett urval av de senaste produktionsuppgifterna (2014) för svenskt vattenbruk. Länk till fullständig statistik hittar du till höger.

Regnbågsodling producerar mest matfisk

Sammanfattning

Totalt producerades i Sverige år 2014 knappt 11 200 ton matfisk, drygt 1100 ton sättfisk och drygt 1700 ton musslor. Värdet på den totala produktionen var runt 370 miljoner svenska kronor år 2014.

Regnbåge är den art som dominerar svenskt vattenbruk och produktionen av denna art har ökat sedan mitten av 2000-talet. Röding är den näst vanligaste odlingsarten.

Musselproduktionen i Sverige har varierat mycket över tid och har sedan 2001 varierat mellan ca 1000-2000 ton per år. Ytan som används för musselodlingar idag motsvarar drygt 27 hektar eller ungefär 37 fotbollsplaner.

Nästan 10 % av all fisk som produceras av svenskt vattenbruk är sättfisk, dvs sådan fisk som sätts in i annan vattenbruksproduktion, eller som sätts ut för t.ex. fiske- eller bevarandeändamål.

Även kräftor produceras både för konsumtion och för utsättning. Svensk kräftproduktion är idag ca 2 ton årligen, och den har minskat sedan den största produktionsnoteringen år 1995 då 12 ton producerades.

Produktion och antalet odlingar efter inriktning 2014

Den totala vattenbruksproduktionen (all fisk, musslor och kräftor) var 14 030 ton år 2014. Matfiskproduktionen är den vattenbruksinriktning i Sverige som är störst och har flest anläggningar i Sverige. Matfiskproduktionen stod för 85 % av den totala vattenbruksproduktionen år 2014 och har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet. 2014 fanns det totalt 179 odlingar i Sverige enligt den officiella statistiken.

Produktion efter vattenbruksinriktning, hel färskvikt i ton

  • Matfisk: 11 152 ton
  • Musslor: 1 746 ton
  • Sättfisk: 1 130 ton
  • Matkräftor: 1 ton
  • Sättkräftor: 1 ton

Figuren nedanför: antal odlingar efter produktionsinriktning 2014

Diagram antal odlingar efter produktionsinriktning 2013

Figuren nedanför: matfiskproduktionen i Sverige mellan 1983 och 2014. Siffran i diagrammet anger matfiskproduktionen 2014, hel färskvikt i ton

Diagram matfiskproduktion

Produktion av olika arter för konsumtion, hel färskvikt

Sedan 2001 har musselproduktionen varierat mellan ca 1000 och 2000 ton med en snittproduktion på 1 300 ton. Regnbågsproduktionen har fördubblats de senaste åren och produktionen av röding ökat mer än fyra gånger sedan 2007. Produktionen av kräftor har minskat sedan mitten av 1990-talet.

  • Regnbåge 9 436 ton
  • Röding 1 644 ton
  • Musslor 1 746 ton
  • Kräftor 1 ton
  • Ostron mindre än 1 ton

Figuren nedanför, produktionen av röding för konsumtion mellan 1983-2014 i ton. Siffran anger produktionen 2014, hel färskvikt i ton

Diagram rödingproduktion

Figuren nedanför, produktionen av kräftor för konsumtion mellan 1983-2014 i ton. Siffran anger produktionen 2014, hel färskvikt i ton

Diagram kräftproduktion

Sysselsättning i siffror

Enligt den officiella statistiken arbetade 411 personer med vattenbruk under 2014 och av dem var 16 % kvinnor.

Figuren nedanför, sysselsättning inom vattenbruket 2014

Diagram antal sysselsatta inom svenskt vattenbruk

Värdet av svensk vattenbruksproduktion 2014

Det totala värdet av svensk vattenbruksproduktion var 459 miljoner år 2014. Av detta utgjorde värdet på produktionen av matfisk, matkräftor och blötdjur för konsumtion 370 miljoner. Resten av värdet står kompensationsodlingen för.

Försäljningsvärdet av svenskt vattenbruk styrs av regnbågsproduktionen eftersom regnbåge dominerar produktionen och har ett relativt högt pris.

Figuren nedan, produktion för konsumtion i svenskt vattenbruk mellan 2003-2014 och värdet av produktionen. VÄrdet är gula prickar och produktionsvolymen för konsumtion blå prickar.

Diagram värde och produktion till konsumtion av svenskt vattenbruk

Register över alla vattenbruk

Alla vattenbruk som har fått tillstånd av länsstyrelsen finns registrerade i ett centralt vattenbruksregister. På Jordbruksverkets webbplats finns en e‑tjänst där du kan söka i registret. Du kan till exempel söka fram alla vattenbruk i ditt län. Du hittar en länk till registret till höger.​

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-12