Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Vattenbruket växer i världen

FN:s matorgan, FAO, producerar statistik som rör fisket och vattenbruket globalt. De senaste sammanställda siffrorna från FAO kommer från 2014 och redovisas i korthet nedan. 

Vattenbruket är den del av matproduktionen som växer snabbast globalt sett enligt FAO. 2014 var det första året som det konsumeras mer odlad fisk än vildfångad. Om konsumtionen av fisk fortsätter att öka behöver vattenbruksnäringen fortsätta växa framöver eftersom många fiskbestånd är maximalt utnyttjade eller överutnyttjade.

I figurerna nedan kan du se en jämförelse av fångstfiske och fiskodling mellan 1979-2014 samt statistik över vattenbrukets världsproduktion 2014 baserat på FAO:s siffror. Till höger hittar du länkar till FAO:s webbplats där du hittar mer statistik om vattenbruket och till internationella rapporter om vattenbruket.

Figuren nedan: världsproduktion, jämförelse mellan fångstfiske och vattenbruk 1979-2014, fisk i miljoner ton

Total världsproduktionen i ton inom fångstfiske och vattenbruk.

Figuren nedan: världsproduktion, vattenbruk per kontinent 2014, fisk, kräftdjur och blötdjur i miljoner ton

Diagram: Produktion inom vattenbruket per världsdel 2012.

Figuren nedan: Världsproduktion inom vattenbruk 2014 (miljoner ton) fördelat på olika organismgrupper.

Diagram: Världsproduktion inom vattenbruk 2012 (miljoner ton) fördelat på olika organismgrupper.

Vattenbruket behöver växa inom EU

Vattenbruket har under senare år vuxit i Europa, men bara långsamt. Bortsett från Norge har tillväxten varit betydligt svagare i Europa jämfört med Sydostasien. I dag står EU endast för 4,0 % av den globala vattenbruksproduktionen. Möjligheterna att utveckla vattenbruket inom EU är stora, eftersom efterfrågan ökar och mängden vildfångad fisk är begränsad.

Du kan läsa mer om vattenbruket inom EU på Europeiska kommissionens webbplats.

Norge dominerar vattenbruket i norr

Norskt vattenbruk har vuxit snabbt sedan 1970-talet och producerar idag över 1,3 miljoner ton årligen, varav merparten är lax. Norge har goda naturliga förutsättningar för ett omfattande vattenbruk tack vare Golfströmmen och många skyddade odlingslägen. I Sverige, Finland och Danmark domineras odlingen av regnbåge. Även Danmark har större vattenbruksproduktion än Sverige, medan Finlands produktion är ungefär lika stor som den i Sverige.

Här kan du läsa mer om produktionen inom svenskt vattenbruk.öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-12