Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Jordbruksverket främjar vattenbruk

Så jobbar vi med att främja fiske och vattenbruk

Jordbruksverket har i uppdrag att främja fiskerinäringen, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. De åtgärder vi arbetar med ska alltid bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av näringen både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att uppnå detta ska vi:

  • arbeta proaktivt och objektivt
  • inkludera representanter från näringen och från andra myndigheter i arbete vi utför och söka samarbete i så stor utsträckning som möjligt
  • verka för enkla och tydliga regler på nationell och internationell nivå
  • sprida korrekt och tydlig information om de regler och åtgärder som vi hanterar

Sidan svensktvattenbruk.se drivs av Jordbruksveket som en del av vårt främjande av vattenbruket.

Förenklings- och förbättringsförslag för svensk vattenbruksnäring

Under hösten 2011 lämnade Jordbruksverket ett förenklingsförslag när det gäller regelverket för svensk vattenbruksnäring. Arbetet genomfördes på uppdrag av regeringen.

I korthet föreslog Jordbruksverket bland annat att tillsynen av vattenbruksverksamhet ska bli effektivare och bättre, samt att kostnaden för tillsyn ska sänkas. Jordbruksvekret föreslog också åtgärder för att underlätta för vattenbruksföretag att hitta lämpliga områden att starta odling i. På vår webbplats hittar du Jordbruksverkets yttrandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där kan du läsa mer om vad Jordbruksverket föreslår i yttrandet som är publicerat den 8 december 2011.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-12