Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Litteraturstudie om bedövning och slakt

SLU har på uppdrag av Jordbruksverket sammanställt vetenskaplig informtion om slakt och bedövning av tropiska och subtropiska fiskarter.

Under 2018 uppmärksammades Jordbruksverket på att det finns begränsad tillgänglig information när det gäller slakt och bedövning hos tropiska och subtropiska arter kopplat till fiskvälfärd. En hög fiskvälfärd är något som måste eftersträvas under fiskens hela livscykel i vattenbruksanläggningar inklusive vid slakttillfället. För att möta behovet av tillgänglig information beställde Jordbruksverket en rapport av SLU där vetenskapliga artiklar avseende stress och fiskvälfärd vid bedövning, avlivning och slakt har sammanställts.

Rapporten lyfter aktuell information inom området och pekar även på områden där information saknas eller är i behov av mer forskning för att kunna ge tydliga svar. Rapporten finns att läsa härPDF. Rapporten är på engelska men en sammanfattning på svenska finns.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-06