Meny

Nationell vattenbrukskonferens på Orust

Den 17-18 mars anordnade Jordbruksverket en nationella vattenbrukskonferens tillsammans med Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk, Sveriges lantbruksuniversitet, Scanfjord, 8-Fjordar, Göteborgs universitet och Orust kommun. Fiskerienhetens Mikael Thörn som var på plats berättar här om konferensen.

Nationella vattenbrukskonferensen arrangerades i år på Orust.

Nationella vattenbrukskonferensen arrangerades i år på Orust. Foto: Petra Jarlros

Den Nationella vattenbrukskonferensen 2016 var förlagd till Nösunds värdshus på Orust. Konferensen har hållits vartannat år sedan starten 2009. Där träffas intressenter inom vattenbruket för att lyssna på föreläsningar och diskutera: vattenbrukare, myndigheter, kommuner, politiker, forskare och intresseorganisationer.

Många presenterade sina bidrag till utvecklingen av svenskt vattenbruk

Det var med stort intresse som runt 125 personer deltog under de två dagarna. Under den första dagen låg fokus på vattenbrukets aktuella status och på dess framtidsutsikter när det gäller forskning, utbildning och innovationer. Många företagare och intresseorganisationer tog chansen att under tre-minuters föredrag presentera sina respektive bidrag till utvecklingen av svenskt vattenbruk. Kvällen avslutades med musselmingel som anordnades av Musselbaren och Scanfjord.

Första dagen av konferensen avslutades med musselmingel.

Första dagen av konferensen avslutades med musselmingel. Foto: Petra Jarlros

Konferensen avslutades med paneldebatt om utmaningar och lösningar

Andra dagen låg fokus på problem och möjligheter som vattenbrukarna upplever. Jordbruksverket fick presentera sitt arbete med havs- och fiskeriprogrammet och främjande av vattenbruket, medan Tillväxt norra Bohuslän visade exempel på hur man planerat för vattenbruket inom ramen för kommunernas blå översiktsplanering (det som berör om vatten). Konferensen avslutades med en paneldebatt där riksdagsledamöter från MP, S, L, M och representanter från Jordbruksverket fick svara på frågor om utmaningar och lösningar för svenskt vattenbruk.

Andra dagen på konferensen fokuserades på möjligheter och problem som vattenbrukarna upplever. Olika presentationer varvades och dagen avslutades med en paneldebatt.

Andra dagen på konferensen fokuserades på möjligheter och problem som vattenbrukarna upplever. Olika presentationer varvades och dagen avslutades med en paneldebatt. Foto: Petra Jarlros

De frågor som kom upp i diskussionerna var bland annat vad som egentligen menas med ett hållbart vattenbruk, om man ska kunna få ”miljöersättning” för odling av arter som tar upp näringsämnen ur vattnet och minskar övergödningen (såsom musslor, alger och sjöpung) och hanteringen av BKD som är en njursjukdom som drabbar fisk. Även frågan om skattelättnader på drivmedel för fartygen som används inom vattenbruket diskuterades. Många ansåg att det behövs ändringar i regelverket för att åtgärda brister som man anser begränsar
ett växande vattenbruk. Det talades också om behovet av utökad samverkan mellan myndigheter om tillståndsprövning, tillsyn och kontroll.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-19