Vattenbruket i Sverige

Aktuell produktion i siffror

Statitiska centralbyrån producerar statistik om vattenbruket på uppdrag av Jordbruksverket. Här följer ett urval av de senaste produktionsuppgifterna för svenskt vattenbruk. Länk till fullständig statistik hittar du till höger.

Sammanfattning

Regnbågsodling producerar mest matfisk

Regnbågsodling producerar mest matfisk

Totalt producerades i Sverige år 2012 ca 12 500 ton matfisk, drygt 1000 ton sättfisk och 1300 ton musslor. Värdet på den totala produktionen var 340 miljoner svenska kronor år 2012.

Regnbåge är den art som dominerar svenskt vattenbruk och produktionen av denna art har ökat sedan mitten av 2000-talet. Röding är den näst vanligaste odlingsarten.

Musselproduktionen i Sverige har varierat mycket över tid och har sedan 2001 varierat mellan ca 1000-2000 ton per år. Ytan som används för musselodlingar idag motsvarar lite mer än 31 fotbollsplaner.

Nästan 10% av all fisk som produceras av svenskt vattenbruk är sättfisk, dvs sådan fisk som sätts in i annan vattenbruksproduktion, eller som sätts ut för t.ex. sportfiske- eller bevarandeändamål.

Även kräftor produceras både för konsumtion och för utsättning. Svensk kräftproduktion har minskat sedan den största produktionsnoteringen år 1995 då 12 ton producerades.

Produktion och antalet odlingar efter inriktning 2012

Den totala vattenbruksproduktionen (all fisk, musslor och kräftor) var 14 804 ton år 2012. Matfiskproduktionen är den vattenbruksinriktning i Sverige som är störst och har flest anläggningar i Sverige. Matfiskproduktionen stod för 84 % av den totala vattenbruksproduktionen år 2012 och har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet. 2012 fanns det totalt 183 odlingar i Sverige enligt den officiella statistiken.

Produktion efter vattenbruksinriktning, hel färskvikt i ton

  • Matfisk 12447 ton
  • Musslor 1308 ton
  • Sättfisk 1046 ton
  • Matkräftor 2 ton
  • Sättkräftor 1 ton

Figuren nedanför, antal odlingar efter produktionsinriktning 2012

Diagram antal odlingar efter produktionsinriktning 2012

Figuren nedanför, matfiskproduktionen i Sverige mellan 1983 och 2012. Siffran i diagrammet anger matfiskproduktionen 2012, hel färskvikt i ton

Diagram matfiskproduktion

Produktion av olika arter för konsumtion, hel färskvikt

Sedan 2001 har musselproduktionen varierat mellan ca 1000 och 2000 ton med en snittproduktion på 1 300 ton. Regnbågsproduktionen har fördubblats de senaste åren och produktionen av röding ökat mer än fyra gånger sedan 2007. Produktionen av kräftor har minskat sedan mitten av 1990-talet.

  • Regnbåge 10499 ton
  • Röding 1849 ton
  • Musslor 1308 ton
  • Kräftor 2 ton
  • Ostron mindre än 1 ton

Figuren nedanför, produktionen av röding för konsumtion mellan 1983-2012 i ton. Siffran anger produktionen 2012, hel färskvikt i ton

Diagram rödingproduktion

Figuren nedanför, produktionen av kräftor för konsumtion mellan 1983-2012 i ton. Siffran anger produktionen 2012, hel färskvikt i ton

Diagram kräftproduktion

Sysselsättning i siffror

Enligt den officiella statistiken arbetade 370 personer med vattenbruk under 2012 och av dem var 14 % kvinnor.

Figuren nedanför, sysselsättning inom vattenbruket 2012

Diagram antal sysselsatta inom svenskt vattenbruk

Värdet av svensk vattenbruksproduktion 2012

Det totala värdet av svensk vattenbruksproduktion var 423 miljoner år 2012. Av detta utgjorde konsumtionsproduktionen (matfisk, matkräftor, blötdjur) 340 miljoner.

Försäljningsvärdet av svenskt vattenbruk styrs av regnbågsproduktionen eftersom regnbåge har ett relativt högt pris och dominerar produktionen.

Figuren nedan, produktion för konsumtion i svenskt vattenbruk mellan 2003-2012 och värdet av produktionen

Diagram värde och produktion till konsumtion av svenskt vattenbruk

Register över alla vattenbruk

Alla vattenbruk som har fått tillstånd av länsstyrelsen finns registrerade i ett centralt vattenbruksregister. På Jordbruksverkets webbplats finns en e‑tjänst där du kan söka i registret. Du kan till exempel söka fram alla vattenbruk i ditt län. Du hittar en länk till registret till höger.​

Sidan senast uppdaterad:

Kontakt

Lämna synpunkter till

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.25a9e179130ac29092c80001379.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.25a9e179130ac29092c80001379.1