Vad är vattenbruk?

Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling av akvatiska djur och växter vilket innefattar odling av fiskar, musslor, kräftdjur och alger. Man odlar både för konsumtion och för utsättning.

Den här sidan drivs av Jordbruksverket för att sprida information om vattenbruk och till vattenbrukare.