Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Smittskydd och djurskydd

Sverige har ett mycket gott smittskyddsläge inom vattenbruket. För att behålla detta krävs bland annat tillstånd för att importera vattenbruksdjur till Sverige. Det är också viktigt att hålla en god hygien i anläggningen för att minska risken för att djuren ska bli sjuka.

Alla djur som hålls av människan omfattas av djurskyddslagen, som säger att de ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.

På dessa sidor kan du läsa mer om vanliga sjukdomar, smittskyddsarbete och djurskyddsbestämmelser.

Rapport - Förebyggande av smittspridning från
landbaserade recirkulerande akvakultur
system (RAS)

Denna rapport syftar till att vara en kunskapssammanställning och ett
rådgivningsunderlag kring förebyggande och motverkande åtgärder mot smittspridning från recirkulerande akvakultur system (RAS) i Sverige. Förstudien är en litteratursammanställning av nuvarande kunskapsläge och forskning inom området. Den beskriver de vanligaste teknikerna för desinficering av större vattenvolymer och möjligheter till hantering av spillvatten, samt hur de kan tillämpas i ett RAS för att förhindra smittspridning.

Läs hela rapporten här. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Desinfektionsstation

Sidan senast uppdaterad: