Nyheter & reportage

På de här sidorna hittar du både nyheter från media och nyheter från Jordbruksverket som rör vattenbruk. Dessutom finns det reportage från studiebeök på olika typer av vattenbruk.

 

Nyheter om vattenbruk från media:

 • Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk
  21 juni 2018
  Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och när...

 • De vill starta storskalig fiskodling
  26 mars 2018
  Hushållningssällskapet undersöker möjligheterna att starta storskalig odling av fjällröding i Norrbotten redan inom ett par år. Läs mer....
  Källa: Norrbottens media


 • Fisk- och tomatodling drabbad av sjukdom
  23 mars 2018
  Peckas naturodlingar i Härnösand, som lanserat sig som en giftfri kretsloppsodling, har drabbats av sjukdom som gjort att närmare hälften av fisken dött. Länsstyrelsen har uppmanat odlingen att behand...

 • RISE och Boliden odlar alger för att minska utsläpp av växthusgaser
  26 februari 2018
  Kan algodlingar minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin? Det ska RISE och Boliden undersöka i ett gemensamt forskningsprojekt.Läs mer....
  Källa: RISE


 • Ovanlig algodling blir större – försöker göra påsar av alger
  26 februari 2018
  Det är Göteborgs universitet som driver algodlingen och där försöker forskarna hitta nya sätt som alger kan användas på. Till exempel att göra påsar eller förpackningar av algerna, enligt professor He...

 • Peckas tomater smakar fina fisken
  22 januari 2018
  Nu skördas de första tomaterna i Europas största kretsloppsodling. Läs mer...
  Källa: ATL


 • Länsstyrelsen överklagar okej till fiskodling
  21 december 2017
  Länsstyrelsen sa nej till fortsatt fiskodling i naturreservatet Gö, men Mark- och miljödomstolen upphävde det beslutet. Nu överklagar länsstyrelsen domen. Läs mer...
  Källa: sydostran.se


 • Miljösmartare jul på sjukhus
  20 december 2017
  Det är en landodlad fisk som påminner om ål, men som till skillnad från den...över fisk som är ok om den kommer från ett hållbart fiske eller hållbara odlingar i Tyskland, Holland eller Sverige.... Lä...

 • Hemodling löser fiskbristen
  13 december 2017
  Nu planerar arkitekter in fisk- och växtodling i svenska städers framtidsboenden. Läs mer..
  Källa: di.se


 • Fiskvirus på tre regnbågsodlingar
  12 december 2017
  IHN-viruset, som orsakar blödningar hos fiskar, har påträffats på tre fiskodlingar för regnbågsforell i Finland, uppger Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Läs mer..
  Källa: slc.fi


Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21

Kontakt

Lämna synpunkter till