Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Vattenbruket växer i världen

Vattenbruk, även kallat akvakultur, är odling av vattenlevande djur och växter, så som fisk, musslor, kräftdjur och alger. Vattenbruket globalt sett är stort och odlad fisk står för ungefär hälften av all fiskkonsumtion och när det kommer till produktion respektive skörd av vattenlevande växter så står vattenbruket för nästan allt.

På sidorna i vänsterspalt kan du läsa mer om vattenbruksproduktionen inom EU och världen, och om hur EU politiskt jobbar med vattenbruk samt internationella rapporter om vattenbruk som är samlade.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-10