Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Landsbygdsnätverkets arbete för att stödja vattenbruk

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige. De är ett nätverk som består av organisationer och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns på landsbygden och i kustsamhällen. Med landsbygdsutveckling menar man i högsta grad utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen samt utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk.

Under de närmaste åren kommer Landsbygdsnätverket att arbeta med fiske och vattenbruk med resurser från havs- och fiskerifonden. Arbetet ska ske i nära samarbete med näringens organisationer och de nätverk och grupper som redan finns i dag. Tanken är att komplettera och förstärka det arbete som många aktörer driver på ett framgångsrikt sätt. Det övergripande mål är att stödja aktörer som verkar inom området vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration.

Insatsområden

Landsbygdsnätverket kommer att arbeta inom fyra insatsområden:

  • Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system och redskap till Landsbygdnätverkets medlemmar.
  • Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av aktörer inom vattenbruksnäringen.
  • Stödja hållbara förvaltningsmodeller.
  • Främja de ungas möjligheter att verka inom vattenbruk.

Tematisk grupp

Det finns en mindre grupp, den så kallade tematiska gruppen, på åtta personer som utgör basen i arbetet genom att planera och samordna. Ola Öberg, de Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening, är en av de åtta medlemmarna i den tematiska gruppen. Temporära grupper arbetar med aktiviteter inom de fyra insatsområdena. Dessa grupper kan vara sammansatta för särskilda aktiviteter inom längre eller kortare tider.

På gång 2017

Som exempel på planerade aktiviteter för 2017 kan nämnas fokus på entreprenörskap och kunskapsuppbyggnad för unga inom vattenbruket, ta fram och lyfta goda exempel på ekonomiskt hållbar produktion inom vattenbruk samt utreda vad vi menar med miljöprestanda anseende vattenbruk och ta fram information avseende det.

Tips och idéer

Kom gärna med tips och idéer. För vårt arbete är det viktigt med en dialog där vi får in mycket synpunkter.

Läs mer på Landsbygdsnätverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Magnus Nordgren/projektledare

förnamn.efternamn@jordbruksverket.se

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-04