Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Du behöver föra journal

Journalföring vid vattenbruksanläggningar

Att föra journal är ett krav enligt både Jordbruksverkets smittskydds- och djurskyddsföreskrifter som rör vattenbruket. Journalföring är ett bra instrument för att säkerställa att djuren mår. Vid ett kontrollbesök kommer journalen att kontrolleras så det är viktigt att den finns tillgänglig på anläggningen och förvaras i minst 5 år.

Journalen ska innehålla:

 1. antalet fiskar i odlingen fördelat på art, ålder och vikt,
 2. besättningstätheten per odlingsenhet,
 3. dödligheten per odlingsenhet och dygn,
 4. information om alla förflyttningar av djur till och från anläggningen eller området för blötdjursodling, såsom ursprung, mottagare, art och mängd,
 5. förflyttning av vattenbruksdjur inom odlingen,
 6. fodersort och foderåtgång,
 7. hanteringstillfällen, t.ex. transporter och sortering,
 8. iakttagelser av sjuklighet, skador eller onormala beteenden,
 9. behandlingar i syfte att förebygga, bota eller lindra sjukdom,
 10. hälsokontrollinspektioner och resultat från laboratorieundersökningar,
 11. resultat från kontroller av vattenkvalitet, -temperatur och -flöde,
 12. resultat från kontroller av eventuell utrustning för automatisk utfodring och annan teknisk utrustning,
 13. resultat från kontroller av larmfunktionen, och
 14. eventuella driftsstörningar.

Du ska även ha en hygienplan för din vattenbruksanläggning. Jordbruksverket har tagit fram en mall för hur en hygienplan kan se ut med mer information om vad den kan innehålla. Den hittar hygienplanen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Journalföring vid bearbetningsanläggningar

Enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska den verksamhetsansvariga vid en bearbetningsanläggning föra journal över alla flyttningar av djur från vattenbruk till och från anläggningen.

Journalföring vid transport av vattenbruksdjur

När vattenbruksdjur transporteras mellan anläggningar eller till och från anläggningar är det viktigt att journalföra vissa uppgifter efter transporten för att säkerställa att djuren har haft det bra. Det är också viktigt i det fall en smitta identifieras för att kunna utföra en smittspårning.

Enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk ska transportörer av vattenbruksdjur för journal över följande uppgifter:

 1. dödlighet under transporten i den utsträckning detta är praktiskt möjligt för typen av transport och de arter som transporteras,
 2. de anläggningar, områden för blötdjursodling och bearbetningsanläggningar transportmedlet har besökt,
 3. om vattenbyte genomförts under transporten och var den då skett, samt
 4. när och hur desinfektion och rengöring av utrustning och transportmedlet har skett samt med vilket preparat

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-14