Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Sverigs vattenbruksproduktion

Aktuell produktion i siffror

Statistiska centralbyrån producerar varje år i augusti statistik om vattenbruket i Sverige under föregående år, på uppdrag av Jordbruksverket. Länk till arkivet med statistik från SCB hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regnbågsodling producerar mest matfisk

Vattenbruket i Sverige

I Sverige bedrivs vattenbruk i hav, sjöar, kraftverksmagasin och på land. Vattenbruk finns utspritt över hela Sverige. Den vanligaste vattenbrukstekniken för odling i Sverige är i flytande nätkassar innehållande fisk eller musslor. Tekniken är under ständig utveckling och etablering av vattenbruk med ny teknik ökar i Sverige.

Vattenbruk är vanligtvis en glesbygdsnäring som bidrar till sysselsättning på landsbygden. Odlingar är spridda över hela landet och finns i både kustområden och i inland.

Svenskt vattenbruk kan delas upp beroende på avsikten med produktionen.

  • Produktion för konsumtion.
  • Produktion för utsättning eller vidareuppfödning.
  • Produktion för industriprodukter, gödsel, eller bränsle.
  • Produktion som miljöförbättrande åtgärd.

Den största delen av det som produceras i Sverige används som livsmedel och idag är det regnbåge och blåmusslor som står för den största produktionsandelen baserat på vikt.

En del av den svenska produktionen består av att kläcka och ta fram yngel som sedan kan säljas vidare. Ynglen förser matfiskodlare med odlingsmaterial, förstärker naturliga fiskbestånd eller ökar fiskbarheten i sportfisket och yrkesfisket. Denna produktionsinriktning producerar inte så många ton, men utgör ofta kärnan i vattenbruksnäringen.

Projekt pågår för att använda vattenbruksprodukter inom industrin, som gödsel eller som bränsle. Det är odling av alger och till viss del musslor som i dagsläget bedöms ha störst potential.

Register över alla vattenbruk

Alla vattenbruk som har fått tillstånd av länsstyrelsen finns registrerade i ett centralt vattenbruksregister. På Jordbruksverkets webbplats finns en e‑tjänst där du kan söka i registret. Du kan till exempel söka fram alla vattenbruk i ditt län. Du hittar en länk till vattenbruksregistret till höger.​

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-10