Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Om webbplatsen

Jordbruksverket fick den 1 juli 2011 i uppdrag att främja utvecklingen av svenskt vattenbruk. Som ett led i detta arbete har vi tagit fram www.svensktvattenbruk.se. På webbplatsen har vi samlat information som vattenbruksföretagare behöver för att driva sin verksamhet. Webbplatsen blir en väg in för näringen och syftar alltså till att underlätta för vattenbrukets aktörer att hitta information om vart de ska vända sig med olika typer av ärenden. På webbplatsen finns information om exempelvis:

  • vilka tillstånd vattenbruksföretagare behöver
  • vilka myndigheter som ansvarar för dessa tillstånd
  • vilken lagstiftning som gäller
  • vad som gäller för djurhälsa och smittskydd

Synpunkter?

Webbplatsen administreras av Jordbruksverkets vattenbrukskansli . Utvecklingen av webbplatsen fortsätter kontinuerligt. Vi tar gärna emot synpunkter! Har du synpunkter, tips eller vill fråga om något om webbplatsen Svensktvattenbruk är du välkommen att kontakta vår webbredaktör.

Sidan senast uppdaterad: