Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Tillgänglighet för svenskt­vattenbruk.se

Jordbruksverkets vattenbrukskansli står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur svensktvattenbruk.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från svensktvattenbruk.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret nederst på sidan.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via formuläret nederst på sidan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Oskäligt betungande anpassning

Jordbruksverkets vattenbrukskansli åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument i filformatet PDF, på grund av att dokumenten skapade som trycksaker och kostnaden att göra dessa tillgängliga överstiger den uppskattade nyttan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av svensktvattenbruk.se

Senaste bedömningen gjordes den 11 december 2019.

Webbplatsen publicerades den 14 oktober 2011. En genomgripande översyn av utseende gjordes under 2018 och publicerades 4 oktober samma år.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 februari 2020.

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer

Sidan senast uppdaterad: