Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

En livsmedelsstrategi för Sverige

Ytterligare vattenbrukssatsningar i åtgärdspaket 2. Åtgärdspaket 2 för livsmedelsstrategin beslutades av regeringen den 23 mars. Åtgärdspaketet omfattar 13 åtgärder på sammanlagt 115,7 miljoner kronor varav 6 miljoner riktas direkt till satsningar inom vattenbruket.

Den 30 januari lämnade regeringen över propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet till riksdagen. Målen i strategin syftar till att stärka konkurrenskraften och att all livsmedelsproduktion ska öka. Regeringen har även utformat en handlingsplan för livsmedelsstrategin som innehåller ett fyrtiotal åtgärder som ska bidra till att nå målen.

Åtgärdspaket 1, som beslutades av regeringen den 9 februari, innehöll 9 satsningar på 58 miljoner kronor. Genomförande av åtgärder i Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk var en av de satsningarna till vilken man avsatt 14 miljoner kronor.

Den 23 mars beslutades åtgärdspaket 2 som även den innehåller satsningar på svenskt vattenbruk. Ytterligare 21 miljoner kronor har avsats för avelsarbete, musselkontroll och koordinering av insatser inom vattenbrukssektorn. Pengarna har fördelats mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Du hittar faktablad om åtgärdspaket 1 och 2 under Mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-03