Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Workshop om reglering av miljötillstånd för vattenbruk

Den 12-13 november 2019 genomfördes en workshop om hur miljötillstånd för vattenbruk kan regleras. Workshopen var ett samverkansinitiativ med Finland och Åland där representanter från de Nordiska länderna var inbjudna. Workshopen finansierades av Nordiska Ministerrådet. Under workshopen presenterades de Nordiska ländernas lagstiftning och aktuell forskning inom området. Reglering av miljötillstånd för vattenbruk samt möjligheten att tillgodoräkna sig miljöförbättrande åtgärder diskuterades.

Material såsom agenda, presentationer och en sammanfattning av diskussioner hittar du nedan, observera att det mesta materialet är på engelska.


Sidan senast uppdaterad: