Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Litteratustudie om bedövning och slakt

SLU har på uppdrag av Jordbruksverket sammanställt vetenskaplig informtion om slakt och bedövning av tropiska och subtropiska fiskarter.

Mer information och rapporten hittar du under Smittskydd & djurskydd

Sidan senast uppdaterad: