Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Reportage från svenska vattenbruk

Här hittar du en serie reportage besök som vi gjort hos olika vattenbrukare. Syftet med reportagen är att kortfattat lyfta fram exempel på arter och tekniker som används inom vattenbruket i Sverige. Några av reportagen har gjorts på pilotanläggningar där försök pågick för att hitta nya sätt att odla vattenorganismer.

Det finns alltid en del svårigheter med att starta och bedriva vattenbruk eftersom de alla kräver mycket kunskap. Förhoppningarna är att reportagen ska synliggöra en del av dem. I reportagen har vi därför försökt lyfta fram potentialen i de olika typerna av vattenbruk utifrån både miljömässig hållbarhet och ekonomiska förutsättningar.

Är du intresserad av eller har frågor om vattenbruk är du alltid välkommen att kontakta oss på Jordbruksverket.

Beredskapsplan gör sig aktuell vid Ekofisks tilapiaodling i Landskrona

Ekofisk i Landskrona är en av Sveriges nyaste tilapiaodlingar som kombinerar spillvärme från Boliden Bergsöe med modern fiskodling. Fredagen den 19 januari utbröt en brand på Boliden Bergsöe. Branden var begränsad till en anläggning, som är under uppförande och avskild från fiskodlingen.  

Flodkräftodling, vattenbruk på blå åkrar

Odling av kräfta är ett möjligt komplement till annan jordbruksverksamhet som med rätt design kan ge betydligt bättre avkastning per hektar än spannmålsproduktion. Efterfrågan på kräfta är relativt hög och verksamheten kan ha en bra inverkan på miljön. Här träffar vi en producent av sättkräfor som har grävda kräftdammar.

Mikroalger, ett grönt vattenbruk

I anslutning till reningsverket i Smygehamn genomförs en pilotstudie att odla mikroalger. Den gröna soppan av mikroalger omvandlar renar näringen från avloppsvattnet reningsverket på ett miljövänligt sätt. Mikroalgerna som odlas kan t.ex. bli biogas eller biodiesel.

Fiskodling inomhus

I en välisolerad lada ute i skärgården finns en pilotanläggning som håller 22-gradigt vatten cirkulerande mellan olika bassänger. Inne i byggnaden pågår teknikutveckling av Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola med syfte att odla fram gös till konsumtionsstorlek.

Sidan senast uppdaterad: