Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Jordbruksverket lanserar webbutbildning om EU:s nya djurhälsoförordning (AHL)

Den 21 april 2021 träder EU:s nya djurhälsoförordning AHL i kraft. Nu lanserar Jordbruksverket en webbutbildning för dig som har ett behov av att lära sig mer om förordningens uppbyggnad och innehåll.

AHL står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades av EU-kommissionen 2016. Den nya förordningen är en ramlagstiftning för djurhälsoområdet som kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den nya förordningen kommer att börja gälla den 21 april 2021.

  • Den svenska kompletterande lagstiftningen kommer att vara uppbyggd efter samma struktur som AHL. Därför är det bra för dig som arbetar med frågorna, att förstå förordningens uppbyggnad och innehåll. Vårt mål är att webbutbildningen, som tar drygt en timme att gå igenom, ska bidra till det. Även enskilda djurhållare kan gå utbildningen då den är öppen för alla, säger Sofia Wessman, projektledare för AHL-projektet på Jordbruksverket.

Mer information
Djurhälsoförordningen riktar sig till dig som äger eller på annat sätt tar hand om eller ansvarar för ett djur. Vissa av reglerna berör alla djurslag. Exempel på generella regler är reglerna om anmälningsplikt vid misstanke om smittsamma sjukdomar eller krav på smittskyddsåtgärder. Djurhälsoförordningen innebär också nya registreringskrav för fler djurslag än tidigare. Andra regler är specifika för vissa djurslag.

Till webbutbildningen Länk till annan webbplats. om AHL

Sidan senast uppdaterad: