Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Förenklad prövning av vattenbruksverksamheter

Jordbruksverket har i nära dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och organisationer haft regeringens uppdrag att kartlägga nationella och EU-rättsliga bestämmelser om tillståndsprövning för vattenbruksverksamheter. I uppdraget ingick även att analysera hur prövningen av vattenbruksverksamheter kan bli enklare utan att miljöskyddet riskeras.

Genom ett antal workshops och arbetsgruppsmöten har aktörer från näringen, myndigheter, kommuner, universitet med flera bidragit med sakkunskap.

  • På ett förutsättningslöst sätt har vi försökt ringa in problem, utmaningar och lämpliga lösningar för förenklad prövning av vattenbruksverksamheter, säger uppdragsledaren Izabela Alias.

Utredningen har tagit fram alternativa författningsförslag och fört en löpande dialog kring de överväganden och förslag som har vuxit fram under arbetets gång. Det har också gjorts en miljömässig, administrativ och samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslagen.

Uppdraget redovisades för näringsdepartementet den 30 september 2020.

Slutrapporten för uppdraget med tillhörande bilagor hittar på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: