Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Akvaponi

Första utbildningen i Europa till Campus Roslagen.

Till hösten 2021 kan du utbilda dig till Akvaponiingenjör. Det är den första utbildningen i sitt slag i Europa och kommer genomföras i samarbete med Väddöfolkhögskola i Norrtälje. Akvaponisk odling är ett recirkulerande system (RAS) som möjliggör odlingar året runt, inomhusodling såväl som traditionell växthusodling. Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. En utbildning för framtiden kan man sammanfatta det som.

Utbildningen är en 2 årig YH-utbildning på distans med vissa träffar i Norrtälje. Utbildningen består kortfattat av tre block: den akvaponiska delen, fiskodling och växtodling. Det är en bred utbildning som dels leder till yrket som odlingsspecialist inom akvaponiska system men du kan även jobba inom bland annat växthusnäringen, akvakultur och grönsaksodling.

Dessa system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed ökad livsmedelsproduktion. Akvaponiska system möjliggör längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt samt även möjligheter för inomhusodling. Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler samt strategier driver på utvecklingen. Sveriges livsmedelsstrategi är en av dessa som bland annat nämner ökad innovation, ökad inhemsk livsmedelsproduktion samt hållbarhet.

”Vi på Peckas är väldigt glada att det kommer fram utbildning inom akvaponi, framtidens odlingssystem. Behovet för kompetens inom akvaponi kommer vara stort i framtiden.” säger Daniel Brännström, grundare av Peckas Naturodlingar i Härnösand som har Sveriges största anläggning.

Ansökningen är öppen fram till den 16 maj. På campusroslagen.se/akvaponi Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om utbildningen och göra din ansökan.

Fakta om akvaponi

I Sverige idag finns flertalet mindre akvaponiska anläggningar och en fullskalig kommersiell anläggning. Den största anläggningen är Peckas naturodlingar i Härnösand. Anläggningen har idag 11 800 m2 växthus och kommer efter senaste expansionen att kunna leverera 500 ton tomater och 40 ton regnbågslax/år från norr till söder. Det finns fall där akvaponier kombineras med spillvärmen från industriella verksamheter som exempelvis pappersindustri. Dels går värmen åt till att värma växthusen men de kan även höja vattentemperaturen i fiskodlingen. Det gör det möjligt att odla mer värmekrävande arter. Området har stor utvecklingspotential och det pågår en mycket snabb utveckling på området kring recirkulerande odlingssystem (RAS).

Kontaktperson
Anna-Karin Hogeland Heneskär, Campus Roslagen AB 0176-28 61 12

Sidan senast uppdaterad: