Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Nya regler från den 21 april (AHL)

EU:s nya djurhälsoförordning (AHL) började gälla den 21 april. Det innebär nya regler inom flera områden för dig som har fiskar, kräftdjur eller blötdjur.

Syftet är framför allt att djuren ska må bättre och att förhindra att smitta sprids.

Driver du en registrerad eller godkänd vattenbruksanläggning ska du bland annat föra journal och utveckla och dokumentera en biosäkerhetsplan för din anläggning (tidigare kallad hygienplan).

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du se en sammanfattning av de nya reglerna som rör vattenlevande djur. Där hittar du även mer information om kraven kring till exempel journalföring och biosäkerhetsplaner, vilka nu är mer detaljerade än de var i tidigare lagstiftning.

Sidan senast uppdaterad: