Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

3 bilder i ett där den första visar musslor i en skål, den andra är en bild över en kassodling i öppet vatten där polarringarana syns på ytan, den tredje är en bild på tilapia som simmar under vattenytan

Flerårig strategisk plan för vattenbruket (EHFVF)

I juni 2022 beslutade Jordbruksverket om den fleråriga strategiska planen för vattenbruket 2021-2030, kopplade till havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021–2027.

Den fleråriga nationella strategiska planen för vattenbruket ska ligga till grund för medlemsstaternas finansiering av projekt för utveckling av vattenbruket genom havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden för perioden 2021–20271. Strukturen för den svenska fleråriga nationella strategiska planen för vattenbruket baseras på de strategiska riktlinjerna för en hållbar utveckling av vattenbruket i EU samt artikel 34 i den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)2. Den fleråriga nationella strategiska planen för vattenbruket i Sverige 2021–2030 stämmer överens med åtgärderna i det svenska havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027.

Du kan läsa den strategiska planen här. Pdf, 907.5 kB.

Sidan senast uppdaterad: