Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Fjord

Presentationer från workshop om miljötillstånd finns nu publicerade.

Jordbruksverket anordnade en workshop i samarbete med Finland och Åland under november 2019. Workshopen finansierades av Nordiska Ministerrådet och alla presentationer samt en sammanfattning av diskussionerna finns nu att läsa under "Forskning och utbildning".

Sidan senast uppdaterad: