Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Sök vattenbruk

Alla anläggningar med vattenlevande djur som är registrerade eller godkända enligt EUs djurhälsoförordning (AHL) och har fått tillstånd av länsstyrelsen utifrån fiskelagen finns registrerade i Jordbruksverkets vattenbruksregister. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan själv söka vattenbruk i registret.

Om en anläggning som har odlingstillstånd från Länsstyrelsen inte finns i Jordbruksverkets vattenbruksregister kan det bero på att verksamheten är ny och att godkännandeprocessen därför ännu inte har avslutats. Det kan även bero på att verksamheten är inaktiv, eller att den är av sådan art att den kunnat undantas från kraven i EUs djurhälsoförordning.

Om du har frågor som rör enskilda tillstånd så kontakta länsstyrelsen för det län odlingen finns i.

Sidan senast uppdaterad: