Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Sverigs vattenbruksproduktion

Aktuell produktion i siffror

Statistiska centralbyrån producerar varje år statistik över vattenbruket i Sverige, på uppdrag av Jordbruksverket. Länk till arkivet med statistik från SCB hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regnbågsodling producerar mest matfisk

Vattenbruket i Sverige

I Sverige bedrivs vattenbruk i hav, sjöar, kraftverksmagasin och på land. Vattenbruk finns utspritt över hela Sverige. Den vanligaste vattenbrukstekniken i Sverige är flytande nätkassar med fisk. Tekniken är under ständig utveckling och etablering av vattenbruk med ny teknik ökar i Sverige.

Vattenbruk är vanligtvis en glesbygdsnäring som bidrar till sysselsättning på landsbygden. anläggningar är spridda över hela landet och finns i både kustområden och i inland.

Svenskt vattenbruk kan delas upp beroende på avsikten med produktionen.

  • Produktion för konsumtion.
  • Produktion för utsättning eller vidareuppfödning.
  • Produktion för industriprodukter, gödsel, eller bränsle.
  • Produktion som miljöförbättrande åtgärd.

Den största delen av det som produceras i Sverige används som livsmedel och idag är det regnbåge, röding och blåmusslor som står för den största produktionsandelen baserat på vikt.

En del av den svenska produktionen består av att kläcka och ta fram yngel som sedan kan säljas vidare. Ynglen förser matfiskproducenter med sättfisk, förstärker naturliga fiskbestånd eller ökar fiskbarheten i sportfisket och yrkesfisket. Denna produktionsinriktning producerar inte så många ton, men utgör ofta kärnan i vattenbruksnäringen.

Projekt pågår för att använda vattenbruksprodukter inom industrin, som gödsel eller som bränsle. Det är odling av alger och till viss del musslor som i dagsläget bedöms ha störst potential.

Register över vattenbruk

För att få bedriva verksamhet behöver vattenbruk som har fått tillstånd av länsstyrelsen utifrån fiskelagen även vara godkända och registrerade enligt krav i EUs djurhälsoförordning. På Jordbruksverkets webbplats finns en e‑tjänst där du kan söka registrerade och godkända anläggningar i Jordbruksverkets vattenbruksregister. Du kan till exempel söka på vattenbruk i ditt län. Du hittar en länk till vattenbruksregistret i högerspalten.​

Om en anläggning som har odlingstillstånd från Länsstyrelsen inte finns i Jordbruksverkets vattenbruksregister kan det bero på att verksamheten är ny och att godkännandeprocessen därför ännu inte har avslutats. Det kan även bero på att verksamheten är inaktiv, eller att den är av sådan art att den kunnat undantas från kraven i EUs djurhälsoförordning.

Sidan senast uppdaterad: