Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Smittskydd

Vad är smittskydd?

Smittskydd är de åtgärder som du utför för att minska risken för att sprida en sjukdom. I Sverige har vi ett av de bästa smittskyddslägena inom vattenbruket i världen. Sverige är friförklarat från flera sjukdomar och vi övervakar och utrotar aktivt flera andra. För att kunna upprätthålla den goda hälsostatusen hos våra vattenbruksdjur och i våra vilda bestånd är det viktigt att alla följer de lagar och regler som finns.

Vad kan du göra för det svenska smittskyddet?

Importera, exportera eller flytta inte in djur utan tillstånd. Om du skulle ta in djur i Sverige utan tillstånd och rätt hälsodokument riskerar du att även föra in sjukdomar som kan smitta djur på din anläggning och andra djur som finns i din närhet. Även förflyttningar ut ur landet måste man ha tillstånd för. Förflyttningar inom Sverige behöver du söka tillstånd för hos länsstyrelsen, det är också viktigt att flytten blir noggrant dokumenterad.

Var noga med att ha rent och snyggt omkring dig. Genom att ha god hygien på din anläggning kan du minska risken för att dina djur blir sjuka. Många virus, bakterier och parasiter sprids lätt genom att du använder samma håvar i alla bassänger, har gemensamt vattensystem utan filter i hela anläggningen, har samma kläder på dig ute som inne på anläggningen osv. Tänk efter varje gång du flyttar saker inom anläggningen, tar med något in eller ut ur anläggningen och vad du kan göra för att hålla det rent och snyggt omkring dig.

Var delaktig i smittskyddsarbetet

Var aktiv i ditt smittskyddsarbete och ta reda på vad som gäller för just den typen av odling som du vill bedriva eller redan bedriver så är du delaktig i arbetet för att hålla sjukdomarna borta från svenska vattenbruksdjur.

Sidan senast uppdaterad: