Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Ersättning vid sjukdom

Vad händer om dina djur blir sjuka?

Om djuren på din anläggning har blivit sjuka kan det vara nödvändigt att spärra anläggningen för att minska risken för att sjukdomen sprids. En spärr innebär oftast att inga djur får flyttas till eller ifrån anläggningen, endast behörig personal får vara inne på anläggningen och alla transportmedel måste desinficeras innan den lämnar anläggningen. I värsta fall måste de sjuka djuren slaktas ut. Kostnader för veterinärbesök, provtagning och analys, förbud mot försäljning av djur eller förflyttning samt sanering kan bli höga vilket gör att mindre anläggningar kan få svårt att överleva rent ekonomiskt efter ett sjukdomsutbrott.

Vad kan du få ersättning för?

I det fall du fått in en sjukdom som klassas som en epizooti kan du söka ersättning hos Jordbruksverket för vissa av de kostnader som blivit resultat av de åtgärder du utfört enligt beslut från Jordbruksverket. Det är viktigt att veta att du endast kan söka ersättning för de åtgärder som du vidtagit på grund av att Jordbruksverket beslutat om det. Du kan alltså söka ersättning för bland annat saneringsåtgärder, produktionsbortfall, inkomstbortfall och förlust av dina djur då de slaktats. Vilka sjukdomar som klassas som epizootier kan du hitta i Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar (K 6). Här hittar du broschyren om ansökan om ersättning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan du få ersättning under särskilda omständigheter?

Det finns möjligheter att ansöka om ersättning hos Jordbruksverket men det är bara i ett fåtal fall som ersättning betalas ut. Det är bara om Jordbruksverket bedömer att det föreligger särskilda skäl till ersättning som pengar betalas ut. I många fall kan du slippa betala för provtagning av dina djur om du misstänker att de är sjuka. I de fall då Jordbruksverket anser att det är lämpligt kan verket stå för dessa kostnader.

Sidan senast uppdaterad: