Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Fiskfoder

Hand som håller i fiskfoder

Precis som andra produktionsdjur behöver odlade fiskar äta och får därför foder. Olika fiskarter äter olika mycket och fodret är sammansatt på olika sätt. Det vanligaste är att man använder någon typ av pelleterat foder. Musslor filtrerar havsvattnet och behöver inte få något foder. Vissa fiskar och kräftor i dammodling kan också klara sig helt utan eller med mycket lite tillsatt foder eftersom de kan äta av de växter och djur som förekommer naturligt i dammen.

Vad innehåller fiskfoder?

Standardfoder för odlad laxfisk (lax, röding, regnbåge m.fl.) innehåller fiskmjöl och fiskolja, men mer än hälften av innehållet är vegetabiliskt (t.ex. vete, rapsolja, soja, majs, ärtor). Fodret innehåller också vitaminer och mineraler. Foder till laxfiskar kan innehålla färgämnen som ska bidra till att göra laxens kött rödare. Orsaken till detta är främst för att konsumenterna i tester anser att en rödare lax ser mer aptitlig ut än en blekare lax.

Innehåller fodret antibiotika och tillväxthormoner?

Nej. Fodret innehåller inte antibiotoka och inte heller tillväxthormoner. Antibiotika får inte användas i förebyggande syfte i Sverige (precis som för lantbruksdjur) och tillväxthormoner är inte tillåtet. Bara vid en konstaterad sjukdom i fiskodlingen får antibiotika användas och skrivs då ut av veterinär.

Fiskmjöl och fiskolja

Fiskmjöl och fiskolja framställs framförallt av vildfångad så kallad ”industrifisk” men omkring 10-25% av fiskråvaran till fiskmjöl kommer från avskär (rens och kött som blir kvar på skrovet efter filetering) från förädling av matfisk.

”Industrifisk” är dels vildfångade fiskarter som inte i någon större utsträckning används för humankonsumtion för att de är små, beniga, inte smakar gott eller blir dåliga snabbt (exempelvis lodda, tobis, kolmule, trynfisk, taggmakrill och vitlignglyra) och dels en del vanliga ”matfiskarter” som sill, skarpsill, ansjovis och sardin. Industrifisken fiskas i många delar av världen, t.ex. Sydamerika men även i Östersjön och Nordsjön.

Hur mycket foder äter en odlad fisk?

I produktionen av laxfiskar behövs ungefär 1,2 kilo foder för att producera ett kilo tillväxt hos den odlade fisken. Jämfört med andra produktionsdjur (kyckling, gris, får, nötkreatur) är fiskar mycket effektiva foderomvandlare.

Hållbarhet och fiskfoder

Fodret är en av de stora hållbarhetsutmaningarna som fiskodlingen står inför globalt. Det har flera orsaker:

  • Vissa anser att den vilda fisken som fiskas ur havet i första hand borde användas direkt som människoföda om det är möjligt, inte indirekt för att fodra andra djur som vi sedan äter.
  • Fisket av vildfisk (både industrifisk och matfisk) genomförs inte alltid på ett långsiktigt hållbart sätt, och därför kan det potentiellt hota vilda bestånd.
  • Vid utfodring av fisk som odlas i öppna system kan eventuellt överskottsfoder och avföring från fiskarna bidra till övergödning av vattnet.

Sidan senast uppdaterad: