Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Avel och odlingssätt

Vattenbruksdjur odlas på många olika sätt, och i många olika delar av landet. Det finns både öppna och slutna odlingssystem anpassade efter olika odlingsförhållanden och djurslag.

Liksom för andra produktionsdjur är det viktigt med avel för att förbättra vattenbruksdjurens egenskaper.

Sidan senast uppdaterad: