Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Arter som är lämpliga för vattenbruk

Här finns information om vattenbruksarter som föds upp i Sverige, antingen kommersiellt eller på försöksstadiet.

De fiskarter som föds upp överlägset mest i Sverige är regnbåge och röding. Blåmusslor är det vanligaste blötdjuret men det förkommer även ostron.

Lax produceras framförallt för kompensationsutsättning nedströms kraftverk. Öring produceras för kompensationsutsättning, förstärkningsutsättningar och sportfiske . Ål föds upp för förstärkningsutsättning och till viss mån för konsumtion. Flodkräfta produceras för konsumtion och utsättning.

Tropiska arter såsom tilapia och clarias produceras i dag i liten skala i slutna anläggningar och även olika arter av störfiskar förekommer i slutna anläggningar. Produktionen avser konsumtion av fisk eller rom.

Sidan senast uppdaterad: