Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

EU:s fiskeripolitik omfattar vattenbruket

EU:s gemensamma fiskeripolitik

 EU-länderna förvaltar sitt fiske tillsammans i en gemensam fiskeripolitik. EU:s gemensamma fiskeripolitik syftar bland annat till

  • att få till stånd fiske och vattenbruk som är hållbara och inte skadar miljön
  • att hjälpa producenter, förädlingsföretag och distributörer att få skäliga priser för sina produkter
  • att finansiera vetenskaplig forskning och statistikinsamling.
  • att stödja utvecklingen av ett dynamiskt vattenbruk i EU

EU:s strategi för vattenbruk och nationella handlingsplaner

EU-kommissionen tog år 2009 fram en strategi för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket och 2013 kom riktlinjer för en hållbar utveckling av vattenbruket. I dessa riktlinjer har fyra gemensamma prioriteringsområden identifierats för att genom samarbete mellan kommissionen och EU-länderna bidra till öka produktionen och konkurrenskraften inom vattenbruket, det fyra prioriteringsområdena är:

  • Minska byråkratin
  • Förbättra tillgången till mark och vatten
  • Stärka konkurrenskraften
  • Utnyttja konkurrensfördelarna med höga kvalitets-, hälso- och miljönormer

I och med detta har EU-kommissionen uppmanat medlemsländerna att utarbeta fleråriga nationella strategiska planer för att främja ett hållbart vattenbruk. Under 2014-2015 togs dessa fram av medlemsstaterna. Du hittar en länk till Sveiges fleråriga plan till höger.

EU satsar pengar i vattenbruket: EHFF 2014-2020

Den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 2014-2020 är en struktur- och investeringsfond som EU har infört som som innehåller stöd till fiske och vattenbruk. Fonden består av både EU-medel och nationella medel. I det svenska programmet finns åtgärder med anknytning till vattenbruk med en total budget på 258 miljoner kronor. Läs mer om stöden i Havs- och fiskerifonden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk strategi och handlingsplan

Sverige har tagit fram en nationell strategi: Strategin för svenskt vattenbruk — en grön näring på blå åkrar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster., som visar vägen för svenskt vattenbruk fram till 2020.

För att nå målen i strategin har en handlingsplan tagits fram: Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.. Handlingsplanen är verktyget för att omsätta strategin till händling.

Här kan du läsa mer om strategi och handlingsplan Öppnas i nytt fönster..

Sidan senast uppdaterad: