Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Strategi och handlingsplan för svenskt vattenbruk 2012-2020

I bred samverkan mellan bransch, forskning, intresseorganisationer och myndigheter har Jordbruksverket lett arbetet med att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för svenskt vattenbruk. Arbetet med strategi och handlingsplan är en viktig del i Jordbruksverkets uppdrag att främja svenskt vattenbruk.

Vattenbruk - en grön näring på blå åkrar

Strategin blev klar 2012 och visar vägen för ett växande och hållbart svenskt vattenbruk fram till 2020 och ger en gemensam grund att stå på. Utmaningen är att kombinera ekonomisk, ekologisk och social hänsyn för att det svenska vattenbruket ska bli en säker, lönsam och framgångsrik bransch. Strategins uttalade vision är att ”Svenskt vattenbruk är en växande, lönsam och hållbar bransch med en etisk produktion”. Strategin innehåller 13 mål.

Strategin finns på svenska och engelska, båda kan laddas ned som pdf till höger. Den svenska versionen kan även beställas i tryckt form från jordbruksverket.

Handlingsplanen är verktyget

Handlingsplanen är verktyget för att omsätta strategin till handling. Planen blev klar 2015 och innehåller 11 konkreta åtgärder som ska bidra till att strategins mål och vision uppnås till 2020.  Arbetet med att genomföra åtgärderna pågår och fortsätter fram till 2020. Fortsatt samarbete och dialog mellan olika aktörer är nödvändigt under detta arbete.

Läs mer om strategi och handlingsplan på respektive sida 

Sidan senast uppdaterad: