Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Vanliga sjukdomar hos vattenbruksdjur

Zoonoser, epizootier och anmälningspliktiga djursjukdomar

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som är naturligt överförbara från djur till människa. Hantering av zoonoser regleras i zoonoslagen. Epizootier är smittsamma djursjukdomar som har eller kan misstänkas få stor utbredning och allvarliga konsekvenser för djurs och människors hälsa. Man kan säga att de motsvarar en epidemi bland människor. Epizootiska sjukdomar regleras bland annat av epizootilagen. Misstanke om zoonos eller epizooti ska alltid anmälas till veterinär. Utöver dessa finns även andra anmälningspliktiga djursjukdomar som är mindre allvarliga, dessa regleras i en egen lagstiftning.

Sjukdomar inom vattenbruket

Sverige är relativt förskonat från smittsamma sjukdomar inom vattenbruket, dock finns det vissa sjukdomar som är bra att känna till. Sjukdomar kan orsakas av bakterier, virus, parasiter eller svamp. Dåliga vattenförhållanden (algtoxiner, hög CO2-halt, syrebrist m.m.) eller felaktig utfodring (matbrist eller förgiftning) kan också göra fisken eller de andra vattenbruksdjuren sjuka.

Odlaren är ansvarig för de odlade djurens hälsa och har anmälningsplikt när de upptäcker onormala förhållanden på sin anläggning, som onormal dödlighet, avvikande beteende eller utseende. Anläggningarna blir regelbundet kontrollerade och provtas för sjukdomar för att man ska kunna upptäcka dem i ett tidigt skede. Sjukdomar bekämpas på olika sätt när de hittas på en anläggning.

Inom vattenbruket faller de flesta vanliga sjukdomarna inom ramen för lagstiftningen om anmälningspliktiga sjukdomar. Det finns även några få epizootier. Utöver dessa finns det även andra sjukdomar som kan orsaka problem i odlingen, men som inte omfattas av lagstiftning och som därmed inte måste provtas och åtgärdas. De kan ändå medföra ekonomiska förluster för odlaren och lidande för djuren.

Som odlare finns det mycket att tänka på om man får ett sjukdomsutbrott i sin odling. Läs mer om att upptäcka och åtgärda sjukdomar här. Öppnas i nytt fönster.

Det är väldigt viktigt att inte sprida sjukdomar i samband med flytt av vattenbruksdjur. Läs mer om flytt av vattenbruksdjur här. Öppnas i nytt fönster.

Fisk- och skaldjurssjukdomar smittar ytterst sällan till människa genom kontakt, utan den främsta orsaken till att människor drabbas av sjukdom är genom konsumtion av rå eller otillräckligt tillagad råvara som kan ha burit på smittämnen. Läs mer om hantering av fisk på Livsmedelsverket hemsida! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan följer ett urval av de vanligaste sjukdomarna hos olika vattenbruksdjur. Läs mer om fisk-, kräftdjurs-och skaldjurssjukdomar på Sveriges veterinärmedicinska anstalts hemsida! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fisk

I Sverige omfattas bland annat följande virussjukdomar på fisk av epizootilagstiftningen:

 • Infektiös pankreasnekros (IPN serotyp Sp)
 • Viral hemorrhagisk septikemi (VHS)
 • Infektiös laxanemi (ILA, Infectious salmon anemia ISA)
 • Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
 • Vårviremi på karp (Spring viraemia of carp, SVC)          

Följande fisksjukdomar är exempel på sådana som omfattas av anmälningsplikten:

 • Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN)
 • Furunkolos (ASS)
 • Infektiös pankreasnekros (IPN serotyp Ab)
 • Koi-herpesvirus (KHV)
 • Renibakterios (Bacterial kidney disease, BKD)

Exempel på produktionssjukdomar (d.v.s. inte anmälningspliktiga):

 • Flavobakterios
 • Infektiös dermatit (ASA)
 • Vibrios

Kräftdjur

Sverige har förhållandevis få allvarliga kräftsjukdomar. Kräftor är känsliga för låga syrehalter och lågt pH (surt vatten). Exempel på kräftsjukdomar:

 • Kräftpest (den vanligaste kräftsjukdomen)
 • Porslinssjuka
 • Psorospermium

Mer information om kräftpest hittar du genom att trycka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blötdjur

I Sverige har vi relativt få sjukdomar som smittar musslor och ostron men om man får in en smitta i odlingen kan smittan lätt sprida sig då djuren lever tätt. Nedanstående exempel på blötdjurssjukdomar omfattas av anmälningsplikten:

 • Martelios
 • Bonamios
 • Haplosporidios
 • Mikrocytos

Sidan senast uppdaterad: