Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Förflyttning och transport av vattenbruksdjur

Flytt mellan vattenbruksanläggningar

En förflyttning av levande djur utgör alltid en risk för att sprida sjukdomar från en plats till en annan. För att minska risken för att sjukdomar sprids så finns det regler för hur en förflyttning ska gå till.

Utsättning av fiskar, kräftdjur och blötdjur i naturvatten

Fiskar, kräftdjur och blötdjur sätts ut i sjöar och vattendrag för att

  • bevara och stödja bestånden av hotade arter
  • återintroducera arter som försvunnit från området
  • kompensera bortfallet av naturproducerad laxfisk i vattendrag utbyggda av vattenkraft
  • förbättra fisket

Alla utsättningar av fisk eller skaldjur från en odling till naturvatten och flytt av fisk eller skaldjur från ett vattenområde till ett annat behöver tillstånd enligt fiskerilagstiftningen. Detta söks hos länsstyrelsen i det län som utplanteringen eller flytten sker till. Du kan läsa mer om villkor för utsättning i Fiskeriverkets föreskrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du transporterar fisk eller skaldjur

Under och efter transporten måste du journalföra vissa uppgifter, se här Länk till annan webbplats..

Levande vattenbruksdjur får endast flyttas till en odling eller för utsättning om de friska. Kontrollera alltid djuren innan du lastar och innan de lämnar transporten. Skulle djuren visa något symtom på sjukdom så kontakta en veterinär för att få hjälp. Du får bara flytta sjuka djur om det behövs för medicinsk behandling eller om de ska flyttas för att avlivas eller slaktas. Fiskar som dör under transporten ska du samla in och avlägsna så snart som möjligt.

Byte av vatten under en transport får endast ske vid godkända platser. Kontakta Länsstyrelsen eller den berörda kommunen för att få mer information.

Transportbilen, utrustning och behållare som vattenbruksdjur funnits i under trasnporten ska desinfekteras innan den kör in på en odling. Detta bör göras då vissa virus, bakterier och parasiter kan finnas på bilen, hjulen eller i vatten och smuts som bilen fört med sig från lastplatsen.

Du som transporterar fisk (gäller alltså inte skaldjur) ska ha ett transporttillstånd från Jordbruksverket.

Sidan senast uppdaterad: