Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Landsbygdsnätverkets arbete för att stödja vattenbruk

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige. De är ett nätverk som består av organisationer och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns på landsbygden och i kustsamhällen. Med landsbygdsutveckling menar man i högsta grad utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen samt utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk.

Under de närmaste fyra åren kommer Landsbygdsnätverket att arbeta med fiske och vattenbruk med resurser från Havs- och fiskerifonden. Vårt arbete ska ske i nära samarbete med näringens organisationer och de nätverk och grupper som redan finns i dag. Tanken är att komplettera och förstärka det arbete som många aktörer driver på ett framgångsrikt sätt. Det övergripande mål är att stödja aktörer som verkar inom området vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration. Vi ska arbeta med tre sektorer – vattenbruk, yrkesfiske och fisketurism. Definitionen av vattenbruk överensstämmer med ”Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk – konkretisering av strategi 2012 – 2020”.

Tematisk grupp

Det finns en mindre grupp, den så kallade tematiska gruppen, på åtta personer som utgör basen i arbetet genom att planera och samordna. Ola Öberg, de Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening, är en av de åtta medlemmarna i den tematiska gruppen. Temporära grupper arbetar med aktiviteter inom de fyra insatsområdena. Dessa grupper kan vara sammansatta för särskilda aktiviteter inom längre eller kortare tider.

Insatsområden

Vi kommer att arbeta inom fyra insatsområden:

  • Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system och redskap till Landsbygdnätverkets medlemmar.
  • Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av aktörer inom vattenbruksnäringen.
  • Stödja hållbara förvaltningsmodeller.
  • Främja de ungas möjligheter att verka inom vattenbruk.
     

På gång hos oss på landsbygdsnätverket

Vår hemsida har en kalender där man kan följa alla aktiviteter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips och idéer

Kom gärna med tips och idéer. För vårt arbete är det viktigt med en dialog där vi får in mycket synpunkter.

Läs mer på Landsbygdsnätverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Magnus Nordgren/projektledare

Sidan senast uppdaterad: