Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Utlysning för att öka kunskapen om vattenbrukets miljöeffekter

Vill du vara med och öka kunskapen om vattenbrukets effekter på miljön? Jordbruksverket utlyser nu 20 miljoner kronor till sådana kompetenshöjande projekt.

Vattenbruk kan ha både positiv och negativ inverkan på ekosystem och miljö. I vissa fall är miljöeffekterna svåra att bedöma på grund av bristande kunskap, vilket bland annat försvårar tillstånds- och tillsynsprocesser. Det finns därför ett stort behov av att öka kunskapen om vattenbrukets miljönyttor och miljöpåverkan.

För att få pengar inom utlysningen ska ditt projekt bidra till ökad kunskap om vattenbrukets miljönyttor eller miljöpåverkan och på så sätt stärka konkurrenskraften inom vattenbruksnäringen. Du ska informera om vattenbrukets miljöeffekter, antingen genom informationsinsatser med befintlig kunskap, eller genom att ta fram och sprida ny kunskap.

Läs mer om utlysningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: