Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

En livsmedelsstrategi för Sverige

Den 30 januari lämnade regeringen över propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet till riksdagen. Målen i strategin syftar till att stärka konkurrenskraften och att all livsmedelsproduktion ska öka.

Handlingsplan 2017-2019

Regeringen utformade en handlingsplan för livsmedelsstrategin 2017-2019 som innehöll ett fyrtiotal åtgärder som ska bidra till att nå målen.

Åtgärdspaket 1, som beslutades av regeringen den 9 februari 2017, innehöll 9 satsningar på 58 miljoner kronor. Genomförande av åtgärder i Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk var en av de satsningarna till vilken man avsatt 14 miljoner kronor.

Den 23 mars 2017 beslutades åtgärdspaket 2 som även den innehåller satsningar på svenskt vattenbruk. Ytterligare 21 miljoner kronor har avsats för avelsarbete, musselkontroll och koordinering av insatser inom vattenbrukssektorn. Pengarna har fördelats mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Handlingsplan 2020-2025

2020 fattade Regeringen beslut om en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin. Handlingsplanen innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

Regeringen uppdrar Jordbruksverket att vidareutveckla främjandearbetet av vattenbruket och genom koordinering av den svenska vattenbruksnäringen skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Vidareutvecklingen ska särskilt beakta förädlingens och innovationens möjligheter för vattenbruksnäringen samt främja regelförenkling, teknikutveckling och samverkan.

Jordbruksverket får för åtgärdens genomförande använda 6 miljoner kronor under 2020. För 2021–2025 beräknas 6 miljoner kronor årligen för åtgärden. Stöd till företag får beviljas i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.

Regeringsbeslutet kan du läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast uppdaterad: