Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

När du får kontrollbesök

Alla som håller vattenbruksdjur kan få kontrollbesök av myndigheter. Här får du reda på hur de utför sin kontroll. Du får också information om vad som kan hända ditt vattenbruksföretag om kontrollen upptäcker fel.

Så här går kontrollen till

Du kan i princip få ett offentligt kontrollbesök vilken dag som helst. För de flesta typerna av kontroll ringer myndigheten bara några timmar i förväg och säger att de är på väg. Det händer också att myndigheten inte ger någon förvarning alls.

Om du behöver förbereda dig på något sätt för kontrollen så får du besked några dagar i förväg. Då får du också veta vad myndigheten vill se under besöket. Det kan till exempel handla om att du ska ha bokföringen eller odlingsjournalen lätt åtkomlig.

Själva kontrollen tar oftast några timmar. Kontrollanterna arbetar från givna instruktioner och checklistor. Kontrollanterna ska kunna legitimera sig om du ber om det.

Kontrollanterna behöver din hjälp

Det är viktigt att du hjälper kontrollanterna. Det betyder bland annat att du måste låta dem komma in i alla lokaler och områden som de behöver för att kunna genomföra kontrollen. Du behöver också kunna visa upp alla relevanta dokument de vill se. Många kontroller är avgiftsbaserade och om kontrollen går snabbare på plats kan den alltså kosta mindre.

När kontrollbesöket är färdigt kan kontrollanterna ibland tala om för dig vad de tycker direkt på plats. I andra fall behöver de vänta på exempelvis laboratorieresultat eller mätningar, och kan därför inte ge besked direkt.

Om kontrollanten upptäcker fel

Vad som händer om kontrollanten upptäcker fel beror på vad det är som har kontrollerats och hur stort felet är.

Om kontrollen visar att du till exempel inte uppfyller villkoren för att få ekonomiskt stöd så kan du bli av med hela eller delar av stödet. Om du redan fått pengarna kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Du kan bli skyldig att rätta felet

Om det vid kontrollen skulle visa sig att du inte följer reglerna om till exempel smitt-, djur- eller miljöskydd kan du bli skyldig att rätta till felet. Du behöver också visa upp att du har gjort det. I mindre allvarliga fall kan det räcka med att du skickar in fotografier som visar att felet är åtgärdat. Om det gäller mer omfattande brister behöver myndigheten förmodligen komma på ett nytt besök.

Sidan senast uppdaterad: