Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

skiss med olika typer av vattenbruk

Handlingsplan för utveckling av svenskt
vattenbruk 2021–2026

Handlingsplanen för vattenbruk syftar till att slå fast vilka åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas för att nå målen i strategin. Åtgärderna beskrivs med avseende på syfte, bakgrund och genomförande.

Åtgärderna har tagits fram i bred samverkan med vattenbrukets
intressenter och med hänsyn till myndigheternas uppdrag och mandat samt politiska och juridiska förutsättningar på såväl nationell som internationell nivå.

Handlingsplanen för vattenbruk har belyst 11 åtgärder som är viktiga för att driva en hållbar utveckling av vattenbruket. Åtgärderna är:

 1. Lokalisering av vattenbruk - från nationell till lokal nivå
 2. Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor
 3. Förebyggande hälsoarbete och ökad djurvälfärd
 4. Digitalisering av svensk vattenbruksproduktion
 5. Reproduktion och produktion inför vidareuppfödning
 6. Reproduktion och produktion inför utsättning i naturen
 7. Utveckling av produktionstekniker och arter
 8. Nutrition och foderutveckling
 9. Nationell samordning av
  tillstånds- och tillsynsprocesser
 10. Marknadsåtgärder
 11. Kompetenshöjning och
  innovation

Du kan läsa hela handlingsplanen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: