Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Du behöver föra journal

Journalföring vid vattenbruksanläggningar

Att föra journal är ett krav enligt både Jordbruksverkets smittskydds- och djurskyddsföreskrifter som rör vattenbruket. Journalföring är ett bra instrument för att säkerställa att djuren mår. Vid ett kontrollbesök kommer journalen att kontrolleras så det är viktigt att den finns tillgänglig på anläggningen och förvaras i minst 5 år.

Du som har en anläggning som kräver ett godkännande ska även ha en biosäkerhetsplan för din vattenbruksanläggning. Mer information om journalföring och biosäkerhetsplan finns här Länk till annan webbplats..

Sidan senast uppdaterad: