Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Sättfiskodling

Sättfiskodling

Sättfiskodlare tar fram fisk för utplantering i naturliga vatten, främst för att förbättra fisket men även för att bidra till upprätthållandet av biologisk mångfald. Regnbåge är den dominerande arten med cirka 70 procent av den odlade volymen. Öring Öppnas i nytt fönster. och röding Öppnas i nytt fönster. är andra vanliga arter inom sättfiskodling. Sättfiskodlare odlar sin fisk i tråg eller i grävda dammar med sötvatten som vattenkälla.

Sättfiskodling för utsättning är mycket viktig för sportfisket och för sportfisketurismen då uttaget från dem som vill fiska laxartad fisk är större än vad de vilda bestånden tål. Sportfiskare i regioner med få eller inga naturliga bestånd av laxartade fiskar kan tack vare sättfiskodling få möjlighet att fiska efter dessa.

En mindre del av sättfiskodlarnas regnbåge går till matfiskodlingar för vidare uppfödning. Odling av lax Öppnas i nytt fönster. och öring för att kompensera fisket för utbyggnaden av vattenkraften har pågått i landet sedan 1950- och 1960-talen. Du kan läsa mer om kompensationsodling här. Öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: