Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Dammodling

Damm

Ett vanligt sätt att odla fisk och kräftor är odling i grävda dammar. I Sverige är det vanligast att dammarna inte är tätade. Tätning kan annars ske med t.ex. betong eller plastduk.

Dammarna har ibland ett visst genomflöde av vatten eller så fylls nytt vatten på vid behov. De kan torrläggas för t.ex. rengöring och desinficering.

Globalt är karpfiskar de som oftast odlas i olika typer av dammar men i Sverige är det oftast kräftodlingar eller sättfiskodlingar.

Läs mer om kräftodling här Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om sättfiskodling här Öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: