Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Kompensationsodling

Kompensationsutsättningar av lax Öppnas i nytt fönster. och havsvandrande öring Öppnas i nytt fönster. görs för att ersätta fisket för det produktionsbortfall av lax och havsöring som utbyggnaden av vattenkraften har inneburit.

Utbyggnaden av våra älvar och vattendrag har medfört att lax och havsöring inte längre kan nå sina ursprungliga lek- och uppväxtområden. Som kompensation är vattenkraftbolagen ålagda att odla och sätta ut öring och lax i dessa älvar. De odlade fiskarna vandrar efter utsättningen, precis som vildproducerad fisk, ut i hav eller sjö för tillväxt.

Fiskodlingar för kompensationsodling uppfördes framför allt på 1950- och 1960-talen i anslutning till kraftverken i älvarnas nedre del. Kraftbolagsodlingarna tar årligen fram ungefär 2,5 miljoner utvandringsfärdig lax och öring i landet.

Sidan senast uppdaterad: